Lịch khai giảng Tháng 10

SÀI GÒN

Khóa đặc biệt – học với giảng viên nước ngoài:

 • Tambour embroidery art – Nghệ thuật đính kết truyền thống học với giảng viên người Ấn Vinuta Sandeep. Khai giảng: 24/10 (18g00 – 20g00). Học liên tục 7 ngày. Chủ Nhật nghỉ.

Khóa ngắn hạn:

 • 2D pattern making advanced. Khai giảng: 2/10 (T4&T6) 18g30 – 20g30
 • Textile design. Khai giảng: 2/10 (T2&T4) 10g00 – 12g00
 • Sewing. Khai giảng: 9/10 (T4&T6) 14g00 – 16g00; 17/10 (T3&T5) 18g30 – 20g30
 • Draping basic. Khai giảng: 12/10/2019 (T4&T7) 10g00 – 12g00; 23/10 (T2&T4) 18g30 – 20g30
 • 2D pattern making basic. Khai giảng: 15/10 (T3&T5) 14g00 – 16g00
 • Beading, Embellishment, Lace making – Kỹ thuật đính kết cho đồ cưới. Khai giảng: 19/10 (T2&T4) 14g00 – 16g00
 • TR cutting pattern making basic. Khai giảng: 21/10 (T2&T5) 10g00-12g00
 • Fashion illustration. Khai giảng: 28/10 (T2&T4) 14g00 – 16g00

HÀ NỘI

Khóa ngắn hạn:

 • Draping Basic. Khai giảng: 2/10/2019 (T4&T6) 18g00 – 20g30
 • Sewing Foundation. Khai giảng: 4/10/2019 (T6) 14g00 – 16g30
 • Fashion History. Khai giảng: 05/10 (T7) 14g00 – 16g00
 • LINGERIE MAKING BASIC COURSE. Khai giảng: 15/10 (T3&T5) 9g00 – 11g30
 • Fashion Illustration Basic. Khai giảng: 23/10 (T4&T6) 9g30 – 11g30
 • TR Cutting. Khai giảng: 28/10 (T2&T4) 14g00 – 16g30

Lịch khai giảng Tháng 11

SÀI GÒN

Khóa học đặc biệt: 

 • Draping Advanced học với Thạc sĩ Elena Ewst. Khai giảng: 11/11 – 16/11, 9g00 – 16g00

Khóa ngắn hạn:

 • Sewing. Khai giảng: 1/11 (T4&T6) 10g00 – 12g00; 21/11 (T3&T5) 18g30 – 20g30
 • Draping basic. Khai giảng: 5/11 (T3-T5) 14g00 – 16g00; 14/11 (T3&T5) 18g30 – 20g30
 • 2D pattern making basic. Khai giảng: 19/11 (T3&Th5) 10g00 – 12g00
 • Fashion history. Khai giảng: 18/11 (T2&T5) 10g00 – 12g00
 • Fashion illustration. Khai giảng: 20/11 (T2&T4) 10g00 – 12g00
 • 2D pattern making chuyên sâu về đồ cưới và đầm dạ hội. Khai giảng: 29/11 (T2&T3) 18g30 – 20g30

HÀ NỘI

Khóa học đặc biệt: 

 • Draping Advanced học với Thạc sĩ Elena Ewst. Khai giảng: 04/11 (T2-T7) 9g00 – 17g00

Khóa ngắn hạn:

 • Draping Basic. Khai giảng: 19/11 (T3&T5) 14g00 – 16g30
 • Dyeing – Textile Fashion. Khai giảng: 23-24/11 (T7&CN) 9g00 – 16g30
 • 2D Pattern Making & Sewing Advanced. Khai giảng: 26/11 (T3&T5) 9g00 – 12g00
 • Fashion Stylist. Khai giảng: 30/11 (T7) 10g00 – 12g00

* Lịch khai giảng các lớp có thể được thay đổi vì lí do khách quan. Các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline để được tư vấn trực tiếp. 

** Số lượng học viên mỗi lớp có giới hạn để đảm bảo chất lượng giảng dạy, vì thế các bạn vui lòng đăng ký sớm để F.A.C.E lên danh sách, đảm bảo bạn được học theo đúng thời gian mong muốn.