Lịch khai giảng Tháng 6

 

WORKSHOP HỌC CÙNG GIÁO SƯ QUỐC TẾ

Môn học Creative Design Processes – Quy trình sáng tạo thời trang, giảng dạy bởi Thạc sĩ Marie Geneviève Cyr – Giảng viên đến từ Parson School Of Design, New York.

Khai giảng: Hà Nội: 24.06 – 27.06 | Sài Gòn: 30.06 – 03.07 (4 ngày liên tục). Thời gian: 10g00 – 16g00. Sỉ số học viên giới hạn.

SÀI GÒN

Khóa dài hạn:

 • Thiết kế thời trang dài hạn Full Course  Summer. Khai giảng: 12/06 (thời gian đăng kí từ 06/05 – 06/06)
 • Thiết kế đồ cưới và đầm dạ hội. Khai giảng: 12/06

Khóa ngắn hạn:

 • Sewing. Khai giảng: 05/06 (T4&T6) 10g00 – 12g00; 21/06 (T6&T7) 14g00 – 16g00
 • 2D Pattern Making Advance. Khai giảng: 03/06 (T2&T4) 18g30 – 20g30
 • 2D Pattern Making Basic. Khai giảng: 18/6 (T3&T5) 14g00 – 16g00
 • Marketing Fashion. Khai giảng: 10/6 (T2&T4) 18g30 – 21g00
 • TR cutting. Khai giảng: 14/6 (T6&T7) 18g00 – 21g00
 • Draping Basic. Khai giảng: 20/06 (T3&T5) 10g00 – 12g00
 • Fashion Illustration. Khai giảng: 24/06 (T2&T4) 14g00 – 16g00

 

HÀ NỘI

Khóa dài hạn:

 • Thiết kế thời trang dài hạn Full Course  Summer. Khai giảng: 12/06 (thời gian đăng kí từ 06/05 – 06/06)
 • Thiết kế đồ cưới và đầm dạ hội. Khai giảng: 12/06

Khóa ngắn hạn:

 • Fashion Illustration Basic – summer course. Khai giảng: 3/6 (T2&T6) 9g30 – 11g30
 • Dyeing – Textile Fashion. Khai giảng: 8/6 (T7&CN) 9g00 – 16g30
 • Draping Basic – summer course. Khai giảng: 10/6 (T2&T5) 18g00 – 20g30
 • Sewing Foundation. Khai giảng: 14/6 (T6) 14g00 – 16g00

Lịch khai giảng Tháng 7

SÀI GÒN

Khóa ngắn hạn:

 • Personal Styling. Khai giảng: 6/7 (T7&CN) 10g00 – 12g00
 • Sewing. Khai giảng: 9/7 (T3&T5) 18g30 – 20g30; 24/7 (T4&T6) 10g00 – 12g00
 • Textile Design. Khai giảng: 11/7 (T3 – T5) 14g00 – 17g00
 • Fashion Illustration. Khai giảng: 15/7 (T2&T4) 18g30 – 21g00
 • 2D Pattern Making Basic. Khai giảng: 16/7 (T3&T5) 10g00 – 12g00
 • 3D Draping Basic. Khai giảng: 22/7 (T2&T4) 14g00 – 16g00
 • Beading & Embroidery. Khai giảng: 06/07 (T7&CN) 14g00 – 17g00

 

HÀ NỘI

Khóa ngắn hạn:

 • Draping Basic – SUMMER COURSE. Khai giảng: 1/7 (T2&T6) 9g00 – 11g30
 • Fashion Illustration Advanced. Khai giảng: 6/7 (T7, CN,T2) 14g00 – 17g00
 • Fashion Stylist. Khai giảng: 20/7 (T7) 18g00 – 20g00
 • Dyeing – Textile Fashion. Khai giảng: 27,28/7 (T7&CN) 9g00 – 16g30
 • Fashion Illustration Basic. Khai giảng: 30/7 (T3&T5) 18g00 – 20g00

* Lịch khai giảng các lớp có thể được thay đổi vì lí do khách quan. Các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline để được tư vấn trực tiếp. 

** Số lượng học viên mỗi lớp có giới hạn để đảm bảo chất lượng giảng dạy, vì thế các bạn vui lòng đăng ký sớm để F.A.C.E lên danh sách, đảm bảo bạn được học theo đúng thời gian mong muốn.