Lịch khai giảng Tháng 4

SÀI GÒN

Khóa ngắn hạn:

 • Tambour Art Embroidery – Học với nghệ nhân người Ấn Vinuta Sandeep. Khai giảng: 19/04 (Thời lượng: 7 ngày) 18g00 – 20g00
 • Creativeness in Fashion – Học với giảng viên Ojo Vo. Khai giảng: 23,24,25/04, 9g00 – 16g00
 • Fashion Illustration. Khai giảng: 23/04 (T3 & T5) 18g00 – 20g00
 • 2D Pattern Making advanced. Khai giảng: 15/04 (T2 – T5) 10g00 – 12g00
 • Draping basic. Khai giảng: 17/04 (T2 – T4) 14g00 – 16g00
 • 2D Pattern Making basic. Khai giảng: 16/04 (T3 – T5) 18g30 – 20g30
 • TR Cutting basic. Khai giảng: 27/04 (T7 & CN) 14g00 – 17g00
 • Sewing basic. Khai giảng: 24/04 (T4 & T7)

HÀ NỘI

Khóa ngắn hạn:

 • Fashion Illustration Basic. Khai giảng: 2/4 (T3 & T5) 18g00 – 20g00
 • Fashion Stylist. Khai giảng: 10/4 (T4) 18g00 – 20g00
 • Design Research & Development. Khai giảng: 10,11,12/4 (T4 & T5 &T6) 9g00 – 16g30
 • Textile Fashion Design (Smocking, Embroisery, 3D Pleating, Tambour Basic). Khai giảng: 20/4 (T7 & CN) 9g00 – 16g00

Lịch khai giảng Tháng 5

SÀI GÒN

Khóa ngắn hạn:

 • 2D Pattern Making basic. Khai giảng: 06/05 (T2&T4) 14g00 – 16g00
 • Draping basic. Khai giảng: 14/05 (T3&T5) 18g30 – 20g30
 • Fashion History. Khai giảng: 20/05 (T2&T4) 14g00 – 16g00
 • Sewing basic. Khai giảng: 07/05 (T3&T5) 14g00 – 16g00
 • Fashion Illustration. Khai giảng: 20/05 (T2&T4) 10g00 – 12g00
 • Personal Styling. Khai giảng: 11/05 (T7&CN) 10g00 – 12g00
 • Textile Design. Khai giảng: 23/05 (T3&T5) 14g00 – 16g00

HÀ NỘI

Khóa ngắn hạn:

 • Tambour Art Embroidery – Học với nghệ nhân người Ấn Vinuta Sandeep. Khai giảng: 02-08/05 (Thời lượng: 7 ngày) 14g00 – 16g00
 • Draping Basic. Khai giảng: 7/5 (T3&T6) 18g00 – 20g30
 • TR Cutting Basic. Khai giảng: 13/5 (T2&T4) 14g00 – 16g30
 • Fashion History. Khai giảng: 17/5 (T6) 14g00 – 16g00
 • 2D Pattern Making & Sewing Basic. Khai giảng: 21/5 (T3&T5) 9g30 – 12g00

* Lịch khai giảng các lớp có thể được thay đổi vì lí do khách quan. Các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline để được tư vấn trực tiếp. 

** Số lượng học viên mỗi lớp có giới hạn để đảm bảo chất lượng giảng dạy, vì thế các bạn vui lòng đăng ký sớm để F.A.C.E lên danh sách, đảm bảo bạn được học theo đúng thời gian mong muốn.